SAREKFJÄLLEN

Kuopervagge.

Denna två mil långa och rätt breda dalgång framgår i rak fortsättning av Rapadalens övre del (fig. 32). Dess passhöjd ligger på 851 m, således tämligen lågt. Icke desto mindre har dalgången en mycket alpin prägel med två nedhängande glaciärer på den norra sidan och på den södra fyra stycken, av vilka en (fig. 36) går ned i dalbottnen just på själva vattendelaren, varifrån den sänder en bäck åt Ö till Rapaälven och en åt V till Vastenjaure. Trost den ringa höjden är växtligheten i Kuopervagge dålig. Det är över en mil av dalgången kring vattendelaren, som saknar användbart bränsle; man måste därför välja lägerplats antingen vid östra mynningen eller ock ganska nära den västra.

Bergbestigningar och passövergångar. Av södra sidans berg är det alltid snötäckta Lanjektjåkko (1 878 m) det märkligaste. Från Kuopervagge torde man lättast kunna bestiga denna topp genom Nasasvagge i V. Måhända är det ej alldeles uteslutet att nå samma topp över den stora, sprickiga Vattendelareglaciären genom att följa en av dess kanter, övergå det snöhöljda passet samt traversera den i SV liggande snö- och glaciärrika dalen och bestiga toppen från S (se sid. 69). Även Kuoperskaite (fig. 32 ocn Pl. 1, fig. 5) torde vara en lönande topp med utmärkt utsikt mot de storartade fjällen och dalarna närmast i Ö. Denna topp, som jag aldrig besökt, är säkerligen tillgänglig från Kuopervagge, men sannolikt ännu lättare att bestiga från Herrapakte.

Av norra sidans berg ser den i dalen framskjutande tvärbranten av Kuoper mest intresseväckande ut. Detta berg är emellertid från Ö, V och N lätt att bestiga.

Mot V sänka sig massiven avsevärt och övergå i lågberg av ringa intresse.

Nästa >>>