2010 Sarek

Tidig höstvandring genom de centrala delarna av Sarek. Fantastiskt landskap mellan glaciärerna på Ålkatj-Tielma-platån och överraskande mycket snö några dagar senare på Pielaslätten.


Nijákjågåsj

Ruohtesjiegna

Sarektjåhkkå

Vastenjávrre

Guohpervágge

Násasvágge

Áhkájiegna

Glaciärport

Sjö 1410

Jågåsjgaskajiegna

Sjö ~1480

Oarjep Oalgásjjiegna

Glaciärport

Gåbdesvárásj

Oalgásjjågåsj

Snávvávágge

Oarjep Oalgásjjiegna

Bielloriehppe

Renar

Bielavallda

Bielavallda

Bierikbakte

Slugga

Magnesitbrottet

Flottör

Sarek

Sijddoädno

Sijddojávrre

Bietsávrre

Langas

Nästa >>>