2016 Västra Padjelanta

Från Kvikkjokk västerut genom glest vandrade marker förbi Sulitelma och in i ännu mer öde västra Padjelanta.


Tarraätno

Tarraure

Tarrekaise

Tarradalen

Jiegnáffo

Sulitelma-Virihávrre-Sarek

Sulitelma

Stádák

Blåmannsisen

Nedre Messingmalmvatnan

Övre Messingmalmvatnan

Västra Padjelanta

Ren vid Virihávrre

Jávrregasska

Rástesjávrásj

Vielggisbákte

Nordkalottleden

Goasskembákte

Grusavlagringar

Áhkká

Nästa >>>