25/8 Skagmadalen

Vaknar upp till lätt duggregn och låga moln.

Vadar över till norra sidan mellan Bajep och Vuolep Sårjåsjávrre och tar mig upp genom passet över mot Skagmadalen.

Vädret är inte bättre på andra sidan så jag ser inte mycket av dalen, utan fortsätter ner utefter glaciärälven mot Leirvatnet.

Blåmannsisens spruckna glaciärtunga går ända ner i andra ändan av sjön där den kalvar ut små isblock som ligger och flyter i vattnet.

Jag gör ett försök att vada älven vid utloppet från sjön, men en djupränna en bit ut gör det helt omöjligt att ta sig över här.

En bit nedströms ser jag en möjlig plats att ta mig över på grusrevlar diagonalt över älven och gör ett nytt försök. Här går det bättre och efter ett långt vad i iskallt, grönt glaciärvatten så är jag över på andra sidan.

OBS!
Detta är inte på något sätt ett enkelt vad. Jag hade vid tillfället lågvatten och det var ändå rejält respektingivande. Två år senare (2018 Padjelanta & Rago) passerade jag här igen och då var det helt otänkbart att vada på samma plats, så för den som planerar en vandring här krävs en alternativplan om älven inte går att passera säkert.

Nästa >>>