2009 Sarek

Dags att täcka upp den södra halvan av Sareks nationalpark och, framför allt, Rapadalen som jag tidigare inte besökt. Jag kan bara säga att utsikten från Skierffe-klippan en solig sommardag är minst så storslagen som det påstås.


Vallespiken

Unna Dáhtá

Fjällkvanne

Bårdde

Sáitáristjåhkkå

Njoatsosvágge

Njoatsosvágge

Bálgatvágge

Bálgatvágge

Louhttoláhko

Bálgatjiegna

Noajdevágge

Lullihavágge

Ijvvárláhko

Gaskastjåhkkå

Bårdde

Gådokjåhkå

Rittak

Tjahkelij

Tjahkelij

Lájtávrre

Rapadeltat

Sijddojávrre

Gådoktjåhkkå

Biellorieppe

Stenskvätta

Rovdjurstorget

Snávvávágge

Snávvávágge

Oalgásj

Ráhpajåhkå

Bierikbakte

Soabbevágge

Bierikbakte

Bierikjiegna

Ähpár

Moln

Bietsávrre

Rásek

Nästa >>>