2007 Silvervägen - Nikkaluokta

Mycket varierad långtur med allt från helt folktomma sträckor till vältrampade leder. Området runt Sulitelma-Sårjåsjávrre gav stark mersmak och kräver nog ett återbesök så småningom.


Jurunjávrre

Sulitelma - Nuortta Sávllo

Iggesjávrre

Årjep Sávllo

Kaskaure - Mavasjaure

Gasskavárre

Pieskehaure

Stuorrajiegna

Miehttjevágge

Sulitelma

Lämmel

Konsul Perssons stuga

Stáloluokta

Virihaure

Árasluokta

Áhkká - Niják - Gisuris

Áhkájávrre

Siiddasjávri

Dievssajávri - Gállaktjåhkkå

Suorggejohka

Gállaktjåhkkå

Sarekmassivet

Söder om Kebnekaise

Toppglaciären

Kebnekaisemassivet

Láddjujávri

Kebnekaisemassivet

Gármasbákti - Govggenjunni

Nästa >>>