Gasskavárre
Från Nuortta Sávllo östsluttning
Gasskavárre