2004 Riksgränsen - Nikkaloukta

Första ensamvandringen utefter markerade leder i norra Lapplandsfjällen. Det här är ett vägval som jag varmt rekommenderar för den som har tält och vill följa leder som är lite mindre frekventerade än Kungsleden.


Gatterjavri

Stuor Gearbil

Sjangeli

Storsteinsfjell

Alisjavri

Visttasvaggi

Stuor Reaiddavaggi

Nallo

Tjäktjasjön

Stuor Reaiddavaggi

Nallo

Tjäktjatjåkka

Unna Reaiddavaggi

Tjäktjavagge

Nästa >>>