Stuor Reaiddavaggi
Från Tjäktja
Stuor Reaiddavaggi