SAREKFJÄLLEN
VÄGLEDNING

FÖR

FÄRDER I HÖGFJÄLLEN MELLAN

LULE ÄLVS KÄLLARMAR

AV

AXEL HAMBERG
Författaren i fjällutrustning 1900. O. Halldin fot.

Text och bilder från Projekt Runeberg med mindre omarbetningar. Framförallt har jag fokuserat på den beskrivande texten och därmed exkluderat flera tabeller och referenslistor.

Mer om Axel Hamberg finns att läsa på www.axelhamberg.se. Här finns även hela originaltexten inskannad i oförändrat skick att ladda ner som pdf med bättre kvalitet än på Runeberg.

Nästa >>>