Torsdag 5/8 Sjangeli


dag 2Går förbi rastskyddet och fortsätter uppåt i ett allt stenigare landskap.


Till slut når jag vattendelaren på drygt 1000möh och skymtar
för första gången de lite högre massiven mot sydost.


Valffojohka kan vara ett besvärligt vad, men efter en veckas vackert väder så är det inga problem.


Nästa natt stannar jag vid Sjangeli, vilket visar sig vara ett riktigt mygghål.
Enda platsen under hela vandringen där myggen var något problem.

Nästa >>>