22/8 Fierrovágge

Dimmorna dansar över älven nere i dalen tidigt nästa morgon.

Jag fortsätter mot nordväst genom ett väldigt kargt och stenigt landskap.

Efter att ha passerat genom ett av passen över bergryggen norr om Fierrovagge slår jag läger vid småsjöarna på andra sidan.

Nästa >>>