Sjö 1410
Mellan Kanalberget och Axel Hambergs topp
Sjö 1410