20/8 Njoatsosvágge

Blockterrängen fortsätter nästan upp till krönet av Vállásjvárátja, men idag är det i alla fall lite torrare trots gråvädret. Jag sätter sedan kurs ner mot vattenfallen i Njoatsosjåhkå genom ett något mer lättvandrat skogslandskap.

De nedre fallen är relativt små och beskedliga, men man anar högre klippor och öppningen till en kanjon en bit uppströms.

Utefter kanjonen får man klättra runt lite för att komma framåt. Det syns tydligt hur jokken skurit ner genom skifferlagren som här utgör basen av Seveskollkomplexet.

Kanjonen avslutas med ett magnifikt vattenfall i en helt annan skala än de nedströms. Nu är det inte så jättemycket vatten i jokken, men jag skulle tro att det här fallet är helt fantastiskt tidigare på säsongen när snösmältningen fortfarande pågår.

Framåt eftermiddagen lättar vädret upp lite när jag fortsätter förbi Goabrekbákte. Jag vadar Njoatsosjåhkå och slår läger på andra sidan.

Nästa >>>