18/8 Tjouldavágge

Betydligt molnigare idag. Jag packar ihop och vandrar ner i skogen mot Tjouldajåhkå. Det börjar snart regna lätt, men skogen är grön, lummig och riktigt härlig trots det tråkiga vädret.

Det är en hel del vatten i jokken, men jag kommer ändå över i kröken där stigen finns utritad på kartan. Jag ser dock inga spår av någon stig här nere utan letar mig uppför backen rakt genom skogen.

Väl uppe på platån så hamnar jag i det stenigaste landskap man kan tänka sig - bara block, block, block åt alla håll. Här hittar jag faktiskt lite spår av stigen som hjälper rejält för att hitta en väg genom eländet tills dess att jag lämnar den för att svänga av mot nordväst.

Högst upp på åsen stöter jag på några märkliga rektangulära gropar som är uppenbart grävda. De är någon meter djupa och kanske 20 kvadratmeter stora. Undras vilken verksamhet som legat här uppe som givit upphov till dessa?

Det är inte utan att jag börjar undra hur jag ska hitta någon tältplats bland all denna sten. Jag har dock tur och finner en välanvänd plan yta framme vid Tjårokjávrre som förmodligen normalt utnyttjas av fiskare som flygs ut till denna otillgängliga plats med helikopter.

Nästa >>>