23/8 Dielmájávrásj

När jag vaknar så är vänstra benet dubbelt så tjockt som det högra och det känns som en hel expedition att ta sig ut för att morgondrilla i gräset.

Jag stannar kvar i tältet hela dagen ända fram till sena eftermiddagen då jag gör en lång utfärd med kameran till toppen av den lilla kullen bakom tältet med utsikt bort mot Bielloriehppe. Det är nog hela 200 meter dit och sedan lika långt tillbaks igen...

Nästa >>>