20/6 Jougdadalen

Vid Blomhöjden bedrivs fortfarande aktivt lantbruk med betande djur i hagarna.

Leden bär vidare genom ett landskap halvtäckt av snö som ibland är lättvandrad barmark och ibland snöfält där man sjunker till knäna vid varje steg.

Trots den ringa höjden så bjuds på fin utsikt både bakåt och framåt.

Efter sista krönet mot Jougdadalen kommer jag ner i lägre terräng utan snö igen.

Jougdaberg används idag som föreningsstuga, men utan betande djur så syns det att det är besvärligt att hålla marken öppen trots att röjsågen måste gått varm.

Går vidare genom blandad gles fjällskog och sjörika myrlandskap i en natur som är underbar så här innan myggen börjat vakna till liv.

Ett par kilometer innan Sitejokkstugan stannar jag och slår läger.

Nästa >>>