12/6 Rönnbäcksvägen

Uppe på Jillie Jalkesvaartoe har snötäcket nog varit tunt under vintern, för här är det faktiskt behaglig barmark. Det disiga vädret gör dock att utsikten är begränsad.

Backen ner mot Fräkenvik är brant och snårig, men jag har tur och hittar den markerade stigen långt upp i sluttningen vilket gör resten av nedstigningen enkel.

Därefter följer en lång sträcka på grusväg nästan ända ner till Virisen.

Vägen kantas mestadels av kalhyggen och regleringsytor så den här biten är ren transport.

Till slut viker jag dock av vägen och gåt upp i skogen med sikte mot kalfjället igen.

På sysdsluttningen av Gebnafjället hittar jag en trevlig tältplats strax ovanför trädgränsen med utsikt bort mot Gardfjällen.

Nästa >>>