18/6 Daimadalen

Leden bär framåt genom gammelskog och över myrar.

Snart glesnar skogen och öppnar upp sig vid fjällägenheten Daima, som dock verkar stå tämligen övergiven och oanvänd.

Efter ett tag börjar jag undra vart ledkryssen tagit vägen och inser att jag följt fyrhjulingspåren snett uppför backen mot Saxaborga istället för att hålla mig efter leden nere på dalbottnen.

Jag sneddar tillbaks ner genom skogen och vadar över till södra dalsidan mellan de två Daimasjöarna.

Sedan följer ytterligare en ansträngande snöpassage över nästa fjällrygg.

Vid trädgränsen ovanför Härbergsdalen stannar jag för natten.

Nästa >>>