13/6 Virisen

Nästa morgon bär det av nedför backen genom den glesa fjällskogen mot Virisens strand.

Efter bron över Granån lämnar jag det som ska föreställa sommarled och följer skoterspåret mot Kittelfjäll.

Det visar sig att spåret i verkligheten går väster om Gormsjön och inte på andra sidan som kartan säger, så jag slipper simma! Det är däremot rätt blött på myrarna så det blir mycket klafsande.

Vadet över Fågelsjöbäcken är knappt knädjupt vid utloppet i Valsjön.

Bäcken mellan Kittelsjöarna är också rejält översvämmad, men den behöver jag ju inte vada över.

Jag stannar och slår upp tältet på en liten kulle vid den mellersta av Kittelsjöarna.

Nästa >>>