Lördag 4/7 Gorsavággi

Dimma och snöblandat regn på morgonen. Då jag pulsar fram över snöfälten uppåt i dalen kan jag bara undantagsvis se mer än någothundratal meter i dimman.

Resten av vägen nedåt är lättare och dimman släpper efter ytterligare några hundra höjdmeter. Går förbi den lilla forskningsstationen och fortsätter österut fram till 'Frippes fall' där jag slår läger.

Längst upp i passet är den ännu tätare och jag lyckas inte hitta rätt väg ner i Latnjavággi utan väljer till slut att åka kana på snön för att ta mig ner för det branta partiet längst upp i dalen.

Nästa >>>