Söndag 28/6 Nissonvággi

Viker av från stigen och upp mot Nissonvággi i alltmer lättvandrad terräng.

Storslagen dal med höga stupande branter på båda sidor och mjuka gröna ängar däremellan, dock ganska blöta för närvarande.

Jokkarna från tvärdalarna är ganska strida, men går att komma över i kängskaften där de förgrenar sig som mest. Stannar och slår upp tältet vid norra dalmynningen med lite utsikt över Torne Träsk.

Nästa >>>