Måndag 29/6 Šiellavággi

Klarblå himmel och strålande sol! Utsikt över Abisko, Torne Träsk och bergen norr därom ända tills jag svänger in i Ballinvággi där det är lite vintrigare.

Jag går förbi lite kvarvarande rester av kåtan som legat här.

Vid en paus längre in i dalen blir jag ifattsprungen av en grupp renar på väg mot samma håll jag. Här uppe finns gott om fina tältplatser överallt ända upp till passet.

Jag går över till Šiellavággi och slår läger på en liten hylla i den södra delen av dalen, som nästan känns som en alpdal med blommande grässluttningar under branta stup.

Nästa >>>