Onsdag 24/6 Moarhmma

Sover gott och kan fortsätta upp mot nästa pass på förmiddagen. Lite blandad terräng med gräs, block och strukturmark men på det stora hela ganska lättvandrat. På andra sidan krönet är det snö, snö, snö.

Vägen upp över Mårmapasset till vänster ser brant och jobbig ut, men jag ska ju åt andra hållet. Pulsar genom stora snöfält med delvis sorbet-snö där man emellanåt sjunker ända ner till skrevet och får krypa på alla fyra för att nå fastare underlag.

Jag fortsätter en bit nedåt dalen tills jag hittar en snöfri och gräsbevuxen plats att slå läger på istället.

Gör ett kort besök vid Mårmastugan som inte direkt inbjuder till övernattning - trasiga filtar, ingen färdbok, igenspikat fönster.

Nästa >>>