26/8 Basstavágge

Vackert väder över mig då jag vaknar, men det ser betydligt bistrare ut upp mot Basstavágge där gråa moln verkar fylla ut nästan hela dalgången.

Det är överraskande grönt och lättvandrat hela vägen upp till vattendelaren och det finns oväntat gott om platser att slå upp tält nästan överallt. Jag hade väntat mig en kargare och stenigare dal.

Efter vattendelaren är dalen fylld av stora grusåsar. Jag startar med att gå på norra sidan för att slippa vada jokken senare. När det blir brantare och stenigare på min sida och eftersom det är så lite vatten i jokken, så vadar jag efter ett tag över till stigen på sydsidan för att lite längre ner vada tillbaks till norra sidan igen.

Så småningom öppnar dalen upp mot en liten slätt där Lulep Basstajåhkå möter upp mot Gåbddåjávrjågåsj. Jag går runt hörnet och hamnar i ett stort område med jobbigt vide.

Landskapet övergår i lite öppnare och mer lättvandrad rished efter ett tag och jag hittar en fin tältplats uppe i backen.

Nästa >>>