2016 Småland

På småvägar från Älmhult till Habo

Start i Älmhult en sen fredagkväll i slutet av april.

Traskar på någon timme genom skogen och förbi ett och annat torp omgärdade av steniga ängar och små åkertegar. Slår läger vid den lilla Skärsjön.

Går över Helge Å vid Fredriksfors och fortsätter på småvägar västerut.

Vid Hå ansluter jag där vandringen avslutades för tre år sedan.

Det blir en del asfalt förbi S Ljunga och sedan tillbaks på grus.

Stannar och lagar middag i ett vindskydd vid Bräkentorpasjön.

Fortsätter vandra ett par timmar till och sover i skogen några km innan jag kommer fram till Lagan.

Efter Lagan kan jag gå på den gamla banvallen som leder mot Värnamo.

Passerar utefter Vidöstern där jag fiskade mycket med farfar som liten, innan jag svänger av banvallen vid Hånger.

Nästa natt spenderas i en kohage vid Bestorpasjön. Natten blir kall med mycket frost på tarpen i den fuktiga strandluften.

Jag ger mig ut på Store mosse och stöter på en räv som är upptagen mitt i en sorkjakt och knappt bryr sig om mig medans den smyger och hoppar i myrkanten.

Efter en halvmil på spänger över mossen kommer jag fram till Lövö med öppna gröna gräsmarker.

Lederna fortsätter norrut, men nu mestadels genom gles tallskog, passerar järnväg och bilväg upp till Svänö i nationalparkens norra del.

Här blir det lite middag i hagmarken.

Sover denna natt i en kohage utanför Klevshult.

I Skillingaryd blommar vitsipporna för fullt.

Passerar de fina ängsmarkerna runt Södra Duveled.

Efter en natt vid Vederydssjön utanför Månsarp så fortsätter jag förbi Axamo flygplats på väg mot nästa mosse.

Dumme mosse är välbekanta marker sedan uppväxten då jag genomled många söndagsutflykter hit - inte konstigt att man blev som man blev...

Avslutar till slut vandringen i Habo.