2013 Västergötland

Västra Vätterleden och början av Bergslagsleden från Habo till Laxå

Först går vägen genom odlingsbygder, men snart kommer jag in i Hökensåsskogen för att följa Västra Vätterleden norrut.

Stannar första natten i vindskyddet vid S.Kroksjön.

Hökensås består av en urbergsrygg till stora delar täckt av sandig morän från istiden. De uppvuxna partierna av tallskog bildar fantastiska pelarsalar ovanför den ris- och mossbevuxna hedmarken.

När kalhyggena ligger rätt placerade kan man också få ordenlig utsikt bort mot platåbergen på Västgötaslätten.

Vindskyddet vid Vitsjön i Hyltans naturreservat ligger nere i en gammal dödisgrop vid foten av en hög rullstensås som leden följer. Sjön har varken till- eller frånflöde utan all vattenväxling filtreras genom gruset - förutom när det regnar då...

Här och var irrar leden av åsen och ut ur skogen. Framförallt utanför Hjo blir det väldigt platt och blåsigt en bit, så det känns nästan som om man var tillbaks nere i Skåne igen.

Vid vindskyddet i Röå lyckas jag glömma min kniv på morgonen när jag går därifrån. Att inte kunna hålla reda på sina prylar när man är lite längre bort från civilisationen kan skapa ordentliga problem. Nu är jag ju inte så långt ut i vildmarken, och jag har dessutom fortfarande min lilla fickkniv med mig, så jag överlever förhoppningsvis ändå.

Äntligen börjar vårtecknen synas lite tätare också med tussilago i vägrenen och utsläppta kossor på bete. I Mölltorp fyller jag på förråden och passar på att äta en glass i solen.

Passerar över Vaberget utanför Karlsborg där man går förbi några 'för-fästningar' som skulle skydda Karlsborg mot fientlig artillerield härifrån. Liksom huvudfästningen så var dessa nästan omoderna redan innan de var klara och har mest utnyttjats som förråd därefter.

Utsikten från berget ner över staden och vidare ut över Vättern är dock fantastisk.

Passerar Göta Kanal i det lilla brukssamhället Forsvik som inte riktigt verkar ha hunnit vakna till ännu inför sommarens turistanstormning.

Det blir en helt vindstilla natt med lätt sjörök över sjön Stora Kalven.

Passerar förbi Granvik nere vid Vätterns strand.

I Tivedenskogarna är landskapet helt annorlunda än tidigare. Istället för grusig tallmo så är det mycket berg, små myrar och stora stenblock överallt.

Vindskyddet vid Bosjön får erbjuda logi för natten.

Den steniga Tivedsskogen ger sakta men säkert efter för mer hedliknande tallskog och leden går långa sträckor uppe på en small lättvandrad rullstensås.

Någon mil från Laxå får jag ordentligt ont i en muskel på vänstra smalbenet och bestämmer mig för att åka hem några dagar och låta benet vila lite istället för att bara handla mat och fortsätta norrut.