11/6 Klimpfjäll

Följer leden över några små myrar och genom några slalombackar ner mot Klimpfjäll.

Fyller på förråden hos Klimfjälls-handlarn och följer sedan vägen ut ur byn västerut.

Viker av från vägen så snart som möjligt och följer vandringsleden tillbaks upp mot kalfjället.

Passerar Slipsikstugan som är i absolut toppskick.

Efter några kilometer över kalfjäll så sänker sig leden ner i ett omväxlande landskap av björkskog och myrar. Så här på försommaren, när allt är ljust grönskimrande och innan myggen har kommit, så är det fantastiskt trevlig vandring.

Gården vid Raukasjö är folktom så jag fortsätter utefter vägen österut bort till Raukaselet där jag stannar för natten i skogen bland alla vitsippor.

Nästa >>>