7/6 Arevattnet

Nästa dag fortsätter genom samma terräng. Det är mycket smältvatten i jokkarna, men eftersom leden går högt så blir det aldrig några besvärliga vad.

Kommer så småningom fram till den öppna stugan vid Arevattnet, där jag stannar för natten.

Nästa >>>