6/6 Atoklimpen

Dagens mål är att titta på det ovanliga berget Atoklimpen.

På långt håll ser man hur berget sticker upp ovanför omgivningen. Det består av hård Serpentinsten som vittrar långsammare än den omgivande berggrunden och ger det speciella utseendet.

Jag fortsätter söderut och letar upp vandringsleden som finns markerad på kartan. Den är väl uppmärkt med tydliga rösen, men här finns inga spår av någon trampad stig, så det är knappast många som går den här vägen.

Vintern har bara nätt och jämt släppt sitt grepp på lite högre liggande områden. Jag slår upp min tarp för natten på en gräsplätt mellan snöfälten.

Nästa >>>