11/9 Šiellavággi

Vaknar upp till ytterligare en strålande morgon.

Fortsätter upp mot passet i Šiellavággi som är lite stenigt längst upp, men snart övergår i gröna gräsängar.

Går igenom den lilla anslutningsdalen till Ballinvággi och kommer snart ut långt upp i backen ovanför Abisko.

Slår upp tältet vid tältlägret för sista utenatten den här vandringen.

Nästa >>>