30/8 Katterat

Hoppar av tåget vid den märkliga stationen i Katterat som ligger utslängd på en fjällsida med några hus mitt i ingenstans.

Lättvandrad anläggningsväg genom björkskog som uppenbarligen varit hårt ansatt av björkmätarlarver för några år sedan. Så småningom glesar skogen ur och jag kommer upp på kalfjället.

Stannar strax söder om Hunddalsytta.

Nästa >>>