9/9 Visttasvággi

På andra sidan bron träffar jag en grupp forskare som studerar Björkmätarlarver i fjällskogen.

Jag fortsätter uppåt i Vistasdalen förbi den trånga och branta passagen efter stugan.

Till slut så öppnar landskapet upp igen och jag kommer fram till Alesjaurestugorna.

Sent på kvällen bjuds på ett riktigt norrskensfyrverkeri.

Nästa >>>