Söndag 10/8 Ruonasvagge - Hellemobotn

Rounasvágge är ganska trist vandring utan någon större omväxling. Den är huvudsakligen lättvandrad med kortare partier utformade som stenlabyrinter. Ser en örn högt upp över Langfjellet.

Då jag kommer runt sista hörnet breder Hellemobotn ut sig samtidigt som molnen börjar spricka upp - fantastisk utsikt och helt annorlunda. Följer lite diverse utspridda rösen nedåt i dalen och kommer så småningom på en riktig stig.

Härlig kombination av karga hällmarker och lummig fjällskog med uråldriga tallar. Hittar en tältplats med kanonutsikt ner mot fjorden.

Nästa >>>