Lördag 19/8 Nijakvagge - Gassalahko

Låga stackmoln över hela himlen då jag vaknar så det blir ingen bestigning av Nijak. Det är dessutom kallt och rått häruppe så jag längtar starkt efter en mer gästvänlig lägerplats. Går rakt österut ner mot Gassalahko i en mestadels lättvandrad terräng med stora block utspridda överallt över slättlandskapet. Emellanåt avbryts det av lite värre blockfält, men det blir aldrig riktigt besvärligt. Det klarnar upp till klarblå himmel och Ahkka ligger helt fantastiskt. Efter ett tag kommer även hela Sarekmassivet fram runt hörnet med sina massiva glaciärer på nordostsluttningen.

Bestämmer mig för att stanna här på platån för utsiktens skull och passar på att tvätta allt jag äger inklusive mig själv ordentligt.

Nästa >>>