#16-#20 Skottvång-Malmköping

Skottvång:

Bredsjön:

Älskaren:

Trullsjön:

Finnsjön:

Härbärgssjön:

Ånhammar:

Ösjön:

Bågberget:

Västersjön:

Henaredalen:

#21-#26 Malmköping-Katrineholm >>>