6/7 Bolnoluokta

Tillbaks ner i skogen för ett besök vid Rallarkyrgogården i Tornehamn där järnvägsarbetarna som dog under bygget av malmbanan ligger begravda.

Följer Nordkalottleden runt sjöarna, över vägen och vidare norrut genom björkskogen.

Kommer fram till Pålnostugan som ligger trevligt längst västerut vid Torneträsk och möter en gröna-bandare på väg söderut.

Nästa >>>