5/7 Abisko

Startar från Abisko på eftermiddagen och följer Rallarstigen västerut.

Utefter vägen finns gamla skansar och små skyddsrum kvar sedan kriget.

Vid Björkliden viker jag upp på fjället och letar rätt på en tältplats vid Kratersjön.

Nästa >>>