23/6 Mjölkvattnet

Kommer fram på fjällkanten högt ovanför Stor-Mjölkvattnet.

Därefter följer den märkliga platån vid Himmelsraften med några särpräglade småtoppar och en hög brant ner mot sjön.

Trasslar mig därefter genom skogen nedför den branta backen till sjön som jag rundar i reglerkanten på sydsidan.

Sedan bär det uppför fjället igen på andra sidan.

Vid Blanksjön stannar jag för natten.

Nästa >>>