19/6 Hotagsfjällen

Upp mot Lobbersjön går en mindre fyrhjulingsväg som är lätt att följa.

Uppe bland husen så går det stigar åt alla håll, så det är lite klurigt att hitta stigen igen på andra sidan byn.

Vid Tvärån finns fortfarande några gamla timrade stugor kvar som minner om äldre tider. De är dock helt fallfärdiga och har nog inte så många år kvar.

Ner mot Vinklumpen kommer man in i ett stort renhanteringsområde med långa staket och stora betesmarker. Jag slår läger vid en liten tjärn samtidigt som vädret börjar spricka upp lite.

Nästa >>>