18/6 Hällingsåfallet

Låga moln täcker himlen då jag vaknar, så jag avstår från att ge mig uppför backen på fjället utan håller mig på vägen utefter sjön vidare söderut.

Efter ett par timmar är jag framme vid Hällingsåns nedre rastplats och viker av från vägen på stigen som följer ån upp genom naturreservatet.

Snart börjar branta klippor resa sig på båda sidor om ån. De växer sakta till alltmer imponerande höjd ju längre uppströms jag kommer.

Hällingsåfallet kastar sig lite oväntat ut från sidan av ravinen något hundratal meter innan den tar slut. Onekligen ett av Sveriges mest imponerande vattenfall.

Efter bron på andra sidan fallet så övergår den välskötta turiststigen till att man själv får börja ta mer ansvar för att hitta rätt väg...

Att finna den gamla stigen upp över Stormyren är dock inga problem.

Strax efter bron vid Munsvattnet slår jag läger för natten.

Nästa >>>