27/9 Storvålen

Det syns på de högre topparna runt sjön att sommaren nu är slut.

Jag går förbi Käringsjön och följer bilvägen därifrån upp till bron över Mysklan.

Härifrån följer jag gamla omarkerade stigar och passerar några mer eller mindre övergivna fäbodar.

Ibland är stigarna tydliga och lätta att följa, ibland så får man hitta väg själv.

På de stora myrarna i sluttningen upp mot Lillvålen och Björnknallen bjuds på storslagna vyer västerut ...

... och sedan ner mot Tännäs när jag kommer fram till krönet.

Nästa >>>