22/8 Sjielmágårttje

Jag fortsätter uppströms genom dalen tills lugnvattnet tar slut och ersätts av en djup ravin med en serie vattenfall.

En falk flyger runt i området på jakt efter små gnagare och passerar över mig några gånger.

Jag fortsätter upp till det sista vattenfallet innan jokken planar ut igen.

Här börjar skogen glesna och fjällkänslan infinner sig sakta men säkert.

Jag går inte så långt, utan tycker att det räcker för idag strax under Goabrekbákte.

Nästa >>>