4/8 Råvejávrre

Fortsätter uppströms utefter Viejejåhkå.

Efter en lång uppförsbacke kommer jag fram till resterna av silvergruvan på Silbbatjåhkkå.

Det är fullt med hål i marken, stehögar och några husgrunder från de senaste brytningsförsöken på 1800-talet.

I sluttningen ovanför Råvejávrre nöjer jag mig för idag.

Nästa >>>