12/7 Tarfala

Två pass kvar idag för att slutföra hela trepassleden.

Det är mycket snö kvar i Guobirvággi.

Fortsätter upp genom svarta passet över till Tarfaladalen där jag tar ytterligare en stugnatt.

Nästa >>>