3/8 Tjidtjákvágge

En märklig molntunnel över Seldutvágge ger utsikt ända upp mot Stuor-Jiervas vid norska gränsen. Alla andra fjäll i omgivningen är helt insvepta i moln.

Jag navigerar försiktigt upp mot Tjidtjákvágge vilket inte är helt lätt då dimman kommer och går och fasta hållpunkter saknas.

Efter krönet så lättar molnen vilket gör vandringen lite trevligare.

Jag håller upp mot Gárjjeljávrre och så småningom visar sig till och med lite blå himmel.

Framåt kvällen flyger en båt förbi mot högre sjöar.

Nästa >>>