11/6 Rogen

Att gå genom Rogenområdet har jag funderat på i flera år. Nu har jag turen med perfekt vårväder i strålande solsken och knappt en mygga i sikte.

Strövar vidare hela dagen genom den glesa tallskogen över stenig, karg mark.

Till slut närmar jag mig norska gränsen och viker av norrut till Skedbrostugan där jag stannar över natten.

Nästa >>>