Tisdag 30/7 Pårek

Vandringen fortsätter ner mot och över Pårek-platån.

Vi passerar det gamla samevistet.

Sista lägerplatsen vid samma sjö som första natten fast i andra änden.

Nästa >>>