5/8 Miehkak

Lyckas slå upp tältet just där nattens fallvindar från fjällsidan ovanför blåser som hårdast tidigt på morgonen.

Landskapet här är kargt och stenigt, men samtidigt väldigt vackert.

Kommer så småningom ner mot Miekak. Träffar på några fiskare och ser fler utmed stranden och ute på sjön.

Pieskeströmmen är överfull med vatten och bildar ett maffigt vattenfall precis nedanför bron.

Utsikten bort mot Pieskehaure går inte heller av för hackor.

Jag var mer än lite orolig över om det skulle vara möjligt att ta sig över Sartájåhkå utan att gå en extra dag uppströms. Det visade sig bli ett djupt vad men fin botten och låg strömhastighet där det var som djupast gjorde dock att jag vågade fortsätta hela vägen över.

Nästa >>>