Rävtjärnsvålen
Långfjällets naturreservat
Rävtjärnsvålen